Vier het huwelijk

Als je kiest voor een wettelijk huwelijk, dan moet je als bruidspaar een zogeheten melding van voorgenomen huwelijk doen. Deze melding is de vervanger van de welbekende ondertrouw van vroeger.

Bij deze melding is het belangrijk om aan te geven dat jullie zelf een BABS (Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) hebben gekozen en dus geen gebruik maken van de ambtenaar van de betrokken gemeente.

Wanneer de gemeente die melding gaat verwerken, wordt mijn bijdrage aan jullie dag opgenomen in de planning. Iedere gemeente heeft hier een andere procedure voor. Hierover moeten we in contact  gaan bij de gemeente. Maar ik help daar uiteraard graag bij. 

(Kleine 'Let wel op'-tip: Er zijn wel kosten aan verbonden die per gemeente verschillen)

Contact